Als Hart therapeut geef ik energetische behandelingen. Denk aan Reiki, Mahatma, Gold Healing. 

In combinatie met holistische therapie wanneer het voor beide partijen wenselijk is. 

Zoek je antwoorden op vragen over bewustwording ... zelfrealisatie, wie weet kan ik iets voor je betekenen. 

De alternatieve helingswereld heeft al jaren mijn interesse, yoga, qi gong en spiritualiteit brachten ervaringen die het geloof in een hogere kracht tevoorschijn lieten komen. Er moest meer zijn. De westerse wetenschap heeft al veel bewezen; het bestaan van energie in vorm & mind over matter, die wetenschappelijke onderbouwing was belangrijk voor me.  

De 3 jarige Hart opleiding, afgerond in 2015 was gebaseerd op leven naar de waarheid, heeft de basis in non dualiteit, werkt met de kracht van dit moment, werkt met oplossen van blokkades, energetisch, fysiek en mentaal. Innerlijk kindwerk, lichaamswerk, een brede opleiding  die de diepte ingaat en waar ik de oprichtster dankbaar voor ben. 

De eigen ervaringen waren nodig om poorten te openen, de zoektocht leidde mij verder in de richting Westerse en Oosterse spiritualteit, welke mij nog meer ervaringen, inzichten en bewustwording & zelfrealisatie bracht. Een Cursus in Wonderen, Advaita Vedanta, Non Dualiteit ... de gedachtenstroom werd stiller ... ik werd steeds meer de getuige van het leven en van mijn gedachtenstroom, zelfreflectie vormt een dagelijks terugkerend ritueel. Ik leerde pijn en verdriet toestaan, opkomen en loslaten, vertrouwen, accepteren en mijn hart werd steeds warmer. Zelfrealisatie, het kan, het is een groot woord voor thuiskomen in je eigen hart en van daaruit voluit gaan leven. Ieder heeft een portable paradise in zijn eigen hart. Daar is je bron! De bron van leven. 

Mijn zoektocht is voorbij, ik heb nu vrede met alles wat op mijn weg komt. Hoe meer ik weet, hoe meer ik besef dat ik niets weet. Het leven is een mysterie. Maar als getuige leven brengt vrijheid. De getuige was altijd al aanwezig. Zag alles gebeuren in mijn leven, was er altijd, is er altijd. Elk moment! Elk moment! Terwijl de gedachten, de verhalen, de beelden verdwijnen. 

De getuige, dat wat ziet .... dat wat elk drama overleefd heeft,  die maakt dat ik de wereld  mooier, relaxter, vrediger kan ervaren. Nu kan ik accepteren dat alles goed is zoals het is. Gedachtes komen en gaan als wolken aan de hemel. Elk gevoel mag gevoeld worden, emoties mogen als energie door mij heen razen, boosheid mag, ik zie dat er verdriet onder zit, angst komt omhoog en ik zie dat ik mijn gedachten geloof, ik zie mijn hoop, zie dat vasthouden meer lijden brengt dan loslaten. Ik zie angst als een roep om liefde en-of acceptatie, opkomend door ongenezen wonden uit mijn vroegste levensjaren. Getriggerd om aangekeken en genezen te worden. Diende als harnas, als bescherming voor mijn innerlijke angstige onzekere kwetsbare kindje. Ik zag deze zelf opgebouwde muren van bescherming wegvallen en voel me vredig. De waarheid blijft. Alles is goed. 

Goed en slecht, licht en donker, wit en zwart, leven en dood, alles hoort bij het leven, daar ontkomt niemand aan. Maar leren leven met de realiteit, dat is mogelijk. En omstandigheden verzachten door een energetische behandeling, door je gehoord en-of gezien te voelen, kan je net dat geven wat je nodig hebt op dat moment.  

Warme hartegroet Mirjam